کنترل اتوماتیک دما

یکی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی، تنظیم دمای محیط می باشد، مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که به ازای کاهش یک درجه سانتیگراد دمای داخل ساختمان، در حدود 6%  مصرف انرژی ساختمان کاهش می یابد، بنابراین کنترل کننده های دما و به اصطلاح ترموستات الکترونیکی موجب ثبات دمای محیط خانه، آسایش حرارتی ساکنین ساختمان و کاهش مصرف انرژی می شود. لازم است بدانیم که کلیه شومینه های برقی  آوالون به جهت دارا بودن سیستم هوشمند مجهز به کنترل کننده اتوماتیک دما هستند و بار دیگر موضوع بهینه سازی انرژی است که برای گروه صنعتی و بازرگانی آوالون حائز اهمیت می باشد.

با کنترل اتوماتیک دما می توانید به اهداف ذیل دست یابید:

- کاهش اتلاف انرژی و کاهش هزینه سوخت

- فراهم نمودن آسایش مصرف کنندگان با برخورداری از دمای یکسان در محیط

- کنترل هوشمند دما، بطوریکه با سرد یا گرم شدن هوا، شومینه بصورت اتوماتیک بر اساس نیاز مصرف کننده خاموش یا روشن می شود.