قابلیت زمان بندی

مولفه زمان بندی دستورالعملی است که در شومینه های برقی هوشمند تصمیم می گیرد که شومینه چه زمانی و به چه مدتی روشن و یا خاموش بماند.

ایده اصلی زمان بندی در شومینه های هوشمند آوالون استفاده بهینه از انرژی است. زمان بندی در شومینه های برقی هوشمند آوالون بصورت تاریخ و ساعت بوده و بدلیل استفاده از نگهدارنده زمان بصورت پایدار می باشد و بر خلاف تایمر می باشد که با قطع جریان برق تنظیمات آن پاک می شد.