کنترل از راه دور

بطور معمول دستگاههای کنترل از راه دور برای صدور فرمان از فاصله دور برای وسایل الکترونیکی کاربرد دارند، در شومینه های برقی آوالون نیز از دستگاههای کنترل از راه دور از نوع IR استفاده شده و تنظیمات عادی شومینه برقی از این طریق انجام می گیرد